Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Rekrutacja


OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH
Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku, ul. Słowackiego J. 66 >>>

   Termin składania ofert:  2017-07-05

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 w Otwocku, ul. Batorego 34 >>>

   Termin składania ofert:  2017-07-07

Informacja dotycząca rekrutacji pracowników

Urząd Miasta Otwocka nie odpowiada na przesyłane poza ogłoszonymi naborami curriculum vitae.

Informujemy, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. rekrutacja pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Otwocka odbywa się wyłącznie na zasadach otwartego naboru.
W związku z tym, nadesłane do Urzędu aplikacje dotyczące pracy, które bezwzględnie nie spełniają wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkretnym naborze , nie są rozpatrywane.

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Otwocka

Zgodnie z Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Otwocka, po zakończeniu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne osób biorących w niej udział, mogą być osobiście odbierane przez zainteresowanych z Kadr przez okres trzech tygodni. Po upływie wyznaczonego okresu, będą one ulegały zniszczeniu w obecności trzyosobowej komisji składającej się z pracowników Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o niekaralności

Przebieg procesu rekrutacji:

nabór na wolne stanowisko pracy z grupy stanowisk pomocniczych i obsługi: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku >>>

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Miasta >>>

Nabór na na wolne stanowisko pracy inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego >>>

Nabór na na wolne stanowisko pracy inspektowa w Wydziale Spraw Obywatelskich >>>

Nabór na na wolne stanowisko pracy Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej >>>

nabór na wolne stanowisko z grupy stanowisk pomocniczych i obsługi asystent rodziny/młodszy asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku >>>

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku. >>>

Nabór na na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami w Zespole Komunalizacji Mienia >>>

Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji >>>

Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym >>>

strona: 1 Wybierz numer strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

www.otwock.pl