Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Rekrutacja


OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH
Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1) Gimnazjum nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49; 2) Gimnazjum nr 3 im. T. Morusa w Otwocku, ul. Kościuszki 28; 3) Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31. >>>

   Termin składania ofert:  2016-05-27

Urząd Miasta Otwocka,     ogłasza:

Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej >>>

   Termin składania ofert:  2016-06-03

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawewej nr 1 im.W.Reymonta w Otwocku, ul.Karczewska 14/16 >>>

   Termin składania ofert:  2016-06-08

Informacja dotycząca rekrutacji pracowników

Urząd Miasta Otwocka nie odpowiada na przesyłane poza ogłoszonymi naborami curriculum vitae.

Informujemy, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. rekrutacja pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Otwocka odbywa się wyłącznie na zasadach otwartego naboru.
W związku z tym, nadesłane do Urzędu aplikacje dotyczące pracy, które bezwzględnie nie spełniają wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkretnym naborze , nie są rozpatrywane.

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Otwocka

Zgodnie z Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Otwocka, po zakończeniu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne osób biorących w niej udział, mogą być osobiście odbierane przez zainteresowanych z Kadr przez okres trzech tygodni. Po upływie wyznaczonego okresu, będą one ulegały zniszczeniu w obecności trzyosobowej komisji składającej się z pracowników Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o niekaralności

Przebieg procesu rekrutacji:

nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor działu technicznego (branża sanitarna) >>>

nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego >>>

nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. urbanistycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego >>>

nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji >>>

nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. urbanistycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego >>>

nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowska >>>

nabór na wolne stanowisko księgowy >>>

nabór na wolne stanowisko pracy: referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku (1 stanowisko pracy) >>>

nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku (1 stanowisko pracy) >>>

nabór na wolne stanowisko pracy: inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku (1 stanowisko pracy) >>>

strona: 1 Wybierz numer strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

www.otwock.pl